ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 13:08
 2018/01/24
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MO-801
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
13:30 13:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR881
МАНЖУУР
MANZHOULI XIJIAO
14:40 14:40
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
15:30
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
15:45
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
17:10
OM-701
БАНГКОК
BANGKOK
17:30
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
MO-101
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
20:30
MR-727
УЛААН-ҮҮД
ULAN-UDE
20:40