ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 17:24
 2019/07/24
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
JJA5584
ТЭГҮ
ТЭГҮ
17:10 17:10
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR113
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
17:50 17:50
CA-956
БЭЭЖИН
BEIJING
18:30 18:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR863
ЭРЭЭН
ERLIAN
19:20
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
OM-307
СӨҮЛ
SEOUL
20:15 20:15
OM-227
БЭЭЖИН
BEIJING
22:45
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15