ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 01:32
 2017/05/25
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MO-97
ӨЛГИЙ
ULGII
05:40
MR181
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
06:20
OM-297
ХОНГКОНГ
HONG KONG
06:25
MO-95
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
07:40
OM7309
ЧЕЖҮ
JEJU
07:40
OM7071
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
08:40
OM-301
СӨҮЛ
SEOUL
08:45
TK-343
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/
BISHKEK /ISTANBUL/
11:05
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:50
MO-83
МӨРӨН-УЛААНГОМ
MURUN-ULAANGOM
13:00
MR8871
БУГАТ
БУГАТ
14:20
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:55
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:00
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:10