ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 17:18
 2018/07/19
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR141
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
17:35
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
MO-75
ДАЛАНЗАДГАД
ДАЛАНЗАДГАД
17:40
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
CA-956
БЭЭЖИН
BEIJING
18:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM-223
БЭЭЖИН
BEIJING
17:55 19:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
OM7073
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
20:00
MR861
ЭРЭЭН
ERLIAN
21:10
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15