ЯВАХ НИСЛЭГ
DEPARTURE
 11:04
 2019/09/21
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
TK-343
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/
BISHKEK /ISTANBUL/
11:05
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
OM-2971, CX-6203
ХОНГКОНГ
HONG KONG
11:20
ОНГОЦОНД СУУХ
BOARDING
MO95A
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
11:30
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
MR181
ӨЛГИЙ- МӨРӨН
ULGII- MURUN
10:40 11:40
ЯВАХ ТАНХИМД ОРОХ
DEPARTURE HALL
CA-902
БЭЭЖИН
BEIJING
11:50
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MO-83
ХОВД
KHOVD
12:30
БҮРТГЭЖ БАЙНА
CHECK - IN
MR865
ЭРЭЭН
ERLIAN
17:30
OM7073
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
20:05
OM-307
СӨҮЛ
SEOUL
20:15
2G-910
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
21:00
MR141
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
22:20
OM-227
БЭЭЖИН
BEIJING
22:55
KE-868
СӨҮЛ
SEOUL
23:15