ИРЭХ
ARRIVAL
 10:30
 2019/09/21
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM7072
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
10:05 09:45
БУУСАН
ARRIVED
TK-342
БИШКЕК /ИСТАНБУЛ/
BISHKEK /ISTANBUL/
10:05 10:04
БУУСАН
ARRIVED
MO-96
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
10:55 10:18
БУУСАН
ARRIVED
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
10:00 10:23
БУУСАН
ARRIVED
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
10:50
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
12:00 11:36
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO96A
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
14:00
MO-84
ХОВД
KHOVD
16:35
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
17:00
MR182
МӨРӨН
MURUN
17:50
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:15
2G-909
ЭРХҮҮ
IRKUTSK
20:00
MR866
ЭРЭЭН
ERLIAN
20:20
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
21:20
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
MR214
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
21:50
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
OZ-567
СӨҮЛ
SEOUL
00:15