ИРЭХ
ARRIVAL
 13:42
 2019/11/21
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
13:20
MR-212
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
12:40 14:02
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-312
БУСАН
BUSAN
16:10 16:11
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
15:50 16:21
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-84
ХОВД
KHOVD
16:40
MR-862
ЭРЭЭН
ERLIAN
17:15
MG-232
ХОНГКОНГ
HONG KONG
17:35
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
18:05
MR-182
ӨЛГИЙ
ULGII
19:40
ОМ-7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
OZ-567
СӨҮЛ
SEOUL
23:30
MR-728
УЛААН-ҮД
ULAN-UDE
23:40