ИРЭХ
ARRIVAL
 14:53
 2019/08/26
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-132
МӨРӨН
MURUN
13:50 14:36
БУУСАН
ARRIVED
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
17:00 16:48
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR-852
ХАЙЛААР
HAILAR
16:10 16:50
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-88
УЛААНГОМ-МӨРӨН
ULAANGOM-MURUN
17:05
MR122
ХОВД
KHOVD
17:05
CA-955
БЭЭЖИН
BEIJING
17:10
MG-232
ХОНГКОНГ
HONG KONG
17:35 17:57
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
18:35
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:15 19:24
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
20:20
MR142
ДОРНОД
ДОРНОД
20:30
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
22:45
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
23:10