ИРЭХ
ARRIVAL
 19:09
 2018/10/18
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-122
ХОВД
KHOVD
21:30 19:44
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR-728
УЛААН-ҮҮД
ULAN-UDE
20:10 19:47
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR142
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
21:20
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45 21:31
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
ОМ7074
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
23:05
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:40
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
01:20
CANCELED
CANCELED