ИРЭХ
ARRIVAL
 17:35
 2017/10/23
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
16:50 16:51
БУУСАН
ARRIVED
MR8852
ХАЙЛААР
HAILAR
16:50 17:27
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR882
МАНЖУУР
MANZHOULI XIJIAO
19:25
OM-502
ТОКИО
TOKYO
19:10 20:04
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MO-802
ХӨХ ХОТ
HUH HOT
20:05
MR142
ЧОЙБАЛСАН
ЧОЙБАЛСАН
20:40
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45
OM7074
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
23:05
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
01:20
MR728
УЛААН-ҮҮД
ULAN-UDE
01:50