ИРЭХ
ARRIVAL
 16:19
 2020/06/03
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR-214
ДАЛАНЗАДГАД-ОЮУТОЛГОЙ
DALANZADGAD-OYUTOLGOI
15:40 15:15
БУУСАН
ARRIVED
MO-84
ХОВД
KHOVD
17:00 17:11
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
ОМ7074
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
22:50
MR-122
ХОВД- МӨРӨН
KHOVD- MURUN
23:10