ИРЭХ
ARRIVAL
 10:01
 2018/12/11
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
OM7072
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
10:05 09:47
БУУСАН
ARRIVED
MO-96
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
12:00
MR-212
ДАЛАНЗАДГАД- ОЮУТОЛГОЙ
DALANZADGAD- OYUTOLGOI
13:40
BX-411
БУСАН
BUSAN
14:00
MR192
АЛТАЙ-ДОНОЙ
ALTAI-DONOI
14:15
MR182
ӨЛГИЙ- ХОВД
ULGII- KHOVD
14:20
CA-901
БЭЭЖИН
BEIJING
14:30
OM-302
СӨҮЛ
SEOUL
16:05
OM-298
ХОНГКОНГ
HONG KONG
18:05
MO-84
ХОВД
KHOVD
19:50
MR-852
ХАЙЛААР
HAILAR
20:50
MR162
УЛААНГОМ-МӨРӨН
ULAANGOM-MURUN
21:20
OM7074
ОЮУТОЛГОЙ
OYUTOLGOI
22:45
OM-224
БЭЭЖИН
BEIJING
23:00
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
01:40