ИРЭХ
ARRIVAL
 20:08
 2018/08/18
 
НИСЛЭГ
FLIGHTS
ЧИГЛЭЛ
DESTINATION
ХУВААРЬТ
SCHEDULED
ТООЦООТ
ESTIMATED
ТАЙЛБАР
STATUS
MR232
ОВООТ
ОВООТ
09:20
KE-867
СӨҮЛ
SEOUL
21:45 21:24
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR182
УЛААНГОМ
ULAANGOM
20:50 22:02
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
OM-2972
ХОНГКОНГ
HONG KONG
23:10 23:36
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING
MR862
ЭРЭЭН
ERLIAN
00:20
MR864
ЭРЭЭН
ERLIAN
00:20
MR216
ХАН БУМБАТ
KHAN BUMBAT
00:30
OM-504
ТОКИО
TOKYO
01:05 00:33
ИРЖ БАЙГАА
ARRIVING